* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Sestrice "

2008.,mramor+granit
v. 33 cm
privatno vlasništvo, Ston
" Sestrice " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R