* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2017., mramor
36,5x11,8x12,3cm
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R