* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2018., mramor
42,5x16,5x6,5cm
privatno vlasništvo, Grna Gora
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R