* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo

2022., mramor
37x52x10cm
dostupno u Tamnjanici
Anđeo Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R