* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Čekala muža na klupici

2021., mramor+granit
42x22x20cm
izlagano i publicirano
Čekala muža na klupici Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R