* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Čovjek ptica

2018., bronca
13,3x11,2x14,4cm
Čovjek ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R