* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Igra (tata i dijete)

2018., bizek
31x20x16cm
izlagano i publicirano
Igra (tata i dijete) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R