* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ikar

2021., mramor
34x34x15cm.
izlagano i publicirano
Ikar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R