* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Krenula u provod

2022., mramor
26,4x22,7x7,8cm
dostupno u Zagrebu
Krenula u provod Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R