* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Lelahel - anđeo ljubavi, umjetnosti, znanosti i sreće

2023., brački kamen
29,5x34,5x19,5cm
Lelahel - anđeo ljubavi, umjetnosti, znanosti i sreće Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R