* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Majka

2024., mramor+tenax
25,5x15,6x11,8cm
Majka Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R