* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Majka i dijete

2023., mramor
27,8x18,5x11.8cm
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R