* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Mlada krenula na vjenčanje

2022., mramor
32,8x16,7x9,8cm
Mlada krenula na vjenčanje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R