* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Nogama u lavoru

2024., mramor+plano
32,5x22,5x18,5cm
Nogama u lavoru Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R