* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Pošla na vjenčanje

2023., mramor
32x22x11cm
Pošla na vjenčanje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R