* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Pošla ona u šetnju

2022., mramor
44,5x22,4x8,5cm
Pošla ona u šetnju Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R