* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Požurila kući

2023., mramor
19,8x35,6x10.9cm
Požurila kući Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R