* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Radoznala

2023., mramor
43,2x15,5x16,7cm.
 Radoznala Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R