* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Stoj na glavi

2022., mramor
30,5x13,5x11,5cm
Stoj na glavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R