* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Uzimam te krilima

2022., mramor
22x30x10cm
Uzimam te krilima Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R