* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2022., mramor
34x22x11cm
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R