* SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

" Da li da letim ili da odmaram"

2013. mramor+granit, 13x9x9cm
IZLAGANO - 16. skupna IZLOZBA MINIJATURA, 2013., Zapresic
privatno vlasništvo, Zagreb
" Da li da letim ili da odmaram" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R