* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Odmor

2023., mramor
11x41x14cm
Odmor Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U BEČU1234567891011
OSVRT *: Vienna