* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo koji nadgleda

2021., mramor+rosfraj
39x22x17cm
PODGORICA
Anđeo koji nadgleda Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U CRNOJ GORI123456