* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Bik

2023., mramor
14x25x11cm
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U CRNOJ GORI123456