* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Sjela da odmori, 2023.

maljat-kamen iz Danilovgrada
25x22x15cm
GALERIJA LOUP, Podgorica
Sjela da odmori, 2023. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U CRNOJ GORI123456