* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Afrodita-Božica ljubavi

2024., brušeno staklo
8,5x4,6x4,3cm
Afrodita-Božica ljubavi Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI1234567891011