* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Anđeo

2023., mramor
18x17x9cm
dostupno u Beogradu
Anđeo Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI1234567891011