* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Sjela da odmori

2022., mramor
19,9x12,7x9,8cm
Sjela da odmori Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI12345678910111213