* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Vjetar se vezat ne može

2023., mramor
53x32x18cm
BEOGRAD
Vjetar se vezat ne može Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI12345678910111213