* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

15.2.-15.3.2019.

Pobuna erosa
Galerijska soba Marije Braut
Cinkuš, Zagreb
15.2.-15.3.2019. Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R