* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

16. Međunarodni bijenale umetnosti minijature

Gornji Milanovac
16. Međunarodni bijenale umetnosti minijature Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R