* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Centar za kulturu, Čakovec

samostalna izložba
kustos Iva Körbler
21.3.- 8.4.2019.
Centar za kulturu, Čakovec Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R