* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Objektiv br. 47.

12.02.2012.
str.42.-43.
Objektiv  br. 47. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R