* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

CENTAR CVJETNI, ZAGREB

12.-26.9.2013
FOTO: KREŠIMIR HORVATINČIĆ
CENTAR CVJETNI, ZAGREB Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R