* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Čujem da kamen kašlje

Sanja Domazet
( rublika umjetnost )
Politika, 16.7.2022.
Čujem da kamen kašlje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R