* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Dama

2017., kamen (dolomit)
visina 160cm s postamentom
vlasništvo-autor
Dama Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R