* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

''Dama''

Pigmalion Tamnjanica
Srbija
30.1.2019.
''Dama'' Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R