* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Izložba skulptura "Dva Petra"

Galerija SKUC-Pula
Glas Istre, 29.listopada 2014.
str.36. napisao: Z.Angeleski
Izložba skulptura "Dva Petra" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R