* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Izložba skulptura "Dva Petra"

Galerija SKUC-Pula
Glas Istre, 29.listopada 2014.
str.36. napisao: Z.Angeleski
Izložba skulptura "Dva Petra" Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R