* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

KLOVIĆEVI DVORI

25.5.-25.6.2017.
STRASNA LJEPOTA / Izbor iz zbirke Dagmar Meneghello
Bura na Palmižani ,2017. kamen, visina 77 cm
KLOVIĆEVI DVORI Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R