* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Mlada na košavi

park skulptura
Pigmalion Tamjanica
2019.
Mlada na košavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R