* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Posjed Meneghello

Venere i Anđeli (platna)
Palmižana
ljeto 2012.
Posjed Meneghello Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R