* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Posjed Meneghello

Venere i Anđeli (platna)
Palmižana
ljeto 2012.
Posjed Meneghello Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R