* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

SUVREMENA SKULPTURA

Galerija Remek-djela Zagreb
17.6.-1.7.2014.
SUVREMENA SKULPTURA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R