* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Usnuli anđeo

Palmižana, 12.10.2018.
brački kamen/dužine 70 cm
zbirka Meneghello
Usnuli anđeo Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R