* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Zagreb moj grad

Jesen, 2018
broj 68/ godina XII
str.63.
Zagreb moj grad Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R