* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

2.6.2010.

IV.MEĐUNARODNI
SUSRET UMJETNIKA
Antalya, Turska
2.6.2010. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R