* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Bucka

2022., mramor
20x25x15cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Bucka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314