* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Dugonoga

2022., mramor
38x18x8cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Dugonoga Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314