* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Hopa-cupa

2023., mramor
19x9x6cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Hopa-cupa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314