* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Krenula u provod

2022., mramor
26,4x22,7x7,8cm
Izletište Cvituša 6.-20-8.2023.
Krenula u provod Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI1234567891011121314